สถานที่ท่องเที่ยว

เอ็นโซจิ

วัดฟุคุมังโคคุโซโบสัทสึ

ข้อควรระวัง

ประวัติศาสตร์กว่า 1200 ปี และเป็นหนึ่งในสถานที่สักการะพระโพธิสัตว์โคคุโซที่สำคัญทั้งสามแห่งในญี่ปุ่น

วัดฟุคุมังโคคุโซโบสัทสึ เอ็นโซจิซึ่งเป็นวัดชื่อดังของย่านไอซุนั้น เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธามาแต่โบราณ
ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่สักการะพระโพธิสัตว์ที่สำคัญทั้งสามแห่งในญี่ปุ่น ซึ่งประกอบด้วยวัดไดมังโคคุโซที่หมู่บ้านโทไคจังหวัดอิบารากิ วัดโนมังโคคุโซที่เมืองอามัตสึโคมินาโตะจังหวัดจิบะ และวัดแห่งนี้ ที่มานั้นเกิดจากพระโคโบไดชิ หรือพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ได้รับต้นไม้ศักดิ์สิทธ์มาจากพระเกจิสมัยราชวงศัถัง เมื่อเขากลับมายังญี่ปุ่น ว่ากันว่าเขาได้แบ่งต้นไม้ออกเป็นสามส่วนแล้วโยนลงทะเล ไม้ดังกล่าวได้ลอยไปที่อิบารากิ จิบะ และยานาอิสุ เมื่อได้ฟังเรื่องราวข้างต้น พระโคโบไดชิจึงใช้ไม้ดังกล่าวสลักขึ้นเป็นรูปพระโพธิสัตว์โคคุโซ หลังจากนั้น พระมหาเถระโทคุอิจิไดชิได้สร้างวัดเอ็นโซจิขึ้นในปีค.ศ.807 และรูปสลักพระโพธิสัตว์โคคุโซที่ว่ากันว่าพระโคโบไดชิเป็นผู้สลักจึงกลายเป็นพระประธานของวัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

มงเซ็นมะจิ

โปรแกรมประสบการณ์ใน Aizu Yanaizu

ยานาอิสุ หรือย่านหน้าวัดที่มีผู้มาแสวงบุญ และมีร้านค้าต่างๆกระจุกตัวรวมกันโดยมีวัดเอ็นโซจิเป็นศูนย์กลาง
ในอดีต ยานาอิสุเป็นแหล่งที่พักของผู้แสวงบุญ ปัจจุบันเป็นสถานที่ต้อนรับผู้มาใช้บริการบ่อน้ำร้อน (ออนเซ็น) ยานาอิสุ

เจ้าแม่กวนอิม 33 แห่งในเขตคุโบตะ

มรดกของญี่ปุ่น

การเดินสายสักการะเจ้าแม่กวนอิม 33 แห่งในไอสุ

เจ้าแม่กวนอิม 33 รูปได้รับการประดิษฐานอย่างเงียบๆในหุบเขา
ผู้คนเชื่อกันว่าถ้าเดินวนครบ 1 รอบซึ่งคิดเป็นระยะทาง 234 เมตรแล้วไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ละองค์ จะทำให้คลอดบุตรได้อย่างปลอดภัย และมีสุขภาพแข็งแรง ในปัจจุบันความเชื่อนี้ก็ยังคงหลงเหลืออยู่

อาคารเบนเทนโด วัดโอคุโนะอิน

"อาคารที่มุงหลังคาด้วยหญ้า สร้างขึ้นเมื่อราว 600 ปีก่อน
และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ
พื้นที่บริเวณนี้คือจุดที่แม่น้ำทาดามิ และแม่น้ำกิงซังไหลมารวมกัน จึงเกิดอุทกภัยบ่อยตั้งแต่อดีต จึงมีการสักการะพระสรัสวดี เพื่อขอให้ขจัดอุทกภัย"

บิไซโจโคคุ งานแกะสลักอย่างปราณีต

(โรงสลักฟุซังโคโบ)

เทคนิคของช่างฝีมือยานาอิสุอันเป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวโลก รูปสลักเทพเจ้าขนาดเล็กมากภายในเมล็ดวอลนัท และเมล็ดงา เป็นต้น