แผ่นพับสำหรับดาวน์โหลด

ไอซุยานะอิสุ

- ท่องเที่ยวสักการะ และผ่อนคลาย -

แผนที่ยานาอิสึ

- เส้นทางเดินเล่น 1 ก้าว 2 ก้าว -

วิธีการเดินทางสู่เมืองยานาอิสึ

(ข้อความบางส่วนได้ถูกตัดตอนมา) เวลาออกเดินทาง